Ngân hàng Nhà nước giảm lãi suất dự trữ bắt buộc

(BĐT) - Từ ngày 1/12/2019, lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc của các tổ chức tín dụng sẽ giảm đáng kể. Đây là động thái đáng chú ý của Ngân hàng Nhà nước tại các quyết định vừa ban hành. NHNN cho biết, việc giảm lãi suất là để phù hợp với diễn biến vĩ mô và mặt bằng lãi suất trên thị trường. 
NHNN giảm lãi suất dự trữ bắt buộc để phù hợp với vĩ mô và mặt bằng lãi suất. Ảnh: Internet
NHNN giảm lãi suất dự trữ bắt buộc để phù hợp với vĩ mô và mặt bằng lãi suất. Ảnh: Internet

Cụ thể, về mức lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc và tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc của tổ chức tín dụng tại NHNN, NHNN quy định lãi suất đối với tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng VND là 0,8%/năm (giảm 0,4% so với quy định trước đó), lãi suất đối với tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc bằng VND là 0%/năm.

Đối với ngoại tệ, NHNN quy định lãi suất đối với tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ là 0%/năm, lãi suất đối với tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ là 0,05%/năm.

Ngoài ra, mức lãi suất tiền gửi bằng VND của Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô là 0,8%/năm.

Mức lãi suất tiền gửi bằng VND của Kho bạc Nhà nước là 1%, lãi suất đối với tiền gửi bằng ngoại tệ của Kho bạc Nhà nước là 0,05%.

NHNN cũng quy định lãi suất đối với tiền gửi bằng VND của Bảo hiểm tiền gửi là 0,8%/năm.

Xuân Yến