Ngân hàng có trách nhiệm cung cấp thông tin giao dịch của người nộp thuế?

(BĐT) - Đó là một trong những nội dung được một số cục thuế địa phương đề xuất bổ sung tại Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Quản lý thuế năm 2019 đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến để hoàn thiện trình Chính phủ.
Ngân hàng thương mại có nhiệm vụ cung cấp thông tin về số hiệu tài khoản theo mã số thuế của người nộp thuế khi mở tài khoản. Ảnh: Internet
Ngân hàng thương mại có nhiệm vụ cung cấp thông tin về số hiệu tài khoản theo mã số thuế của người nộp thuế khi mở tài khoản. Ảnh: Internet

Điều 27, Luật Quản lý thuế năm 2019 quy định ngân hàng thương mại có nhiệm vụ cung cấp thông tin về số hiệu tài khoản theo mã số thuế của người nộp thuế khi mở tài khoản.

Để hướng dẫn rõ nội dung này, Điều 29, Dự thảo Nghị định hướng dẫn về Luật Quản lý thuế nêu rõ, ngân hàng thương mại có trách nhiệm cung cấp các thông tin về tài khoản ngân hàng của người nộp thuế cho Tổng cục Thuế.

Các thông tin cung cấp bao gồm: Tên chủ tài khoản, số hiệu tài khoản, mã số thuế, ngân hàng nơi người nộp thuế mở tài khoản, loại tài khoản (tài khoản thanh toán, tài khoản tiền gửi), ngày mở tài khoản, ngày đóng tài khoản theo mẫu biểu số... ban hành kèm theo Nghị định này.

Về thời điểm cung cấp, cung cấp lần đầu vào ngày 1/1/2021 đối với các tài khoản ngân hàng của người nộp thuế đang còn hiệu lực tính đến thời điểm 31/12/2020.

Về cung cấp hàng tháng, chậm nhất ngày 10 hàng tháng, ngân hàng thương mại cung cấp các thông tin thay đổi, bổ sung của tháng trước liền kề (tài khoản đăng ký mới, thay đổi thông tin, đóng tài khoản).

Đối với nội dung này, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh góp ý, Dự thảo Nghị định cần quy định ngân hàng thương mại có trách nhiệm cung cấp thông tin cụ thể cho cơ quan thuế (Cục Thuế, Chi cục Thuế), bên cạnh việc cung cấp các thông tin về tài khoản ngân hàng của người nộp thuế cho Tổng cục Thuế.

Theo Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, việc bổ sung như trên để đảm bảo trong một số trường hợp cụ thể (ví dụ qua thanh tra, kiểm tra cần xác minh thông tin), cơ quan thuế yêu cầu thì ngân hàng thương mại có trách nhiệm cung cấp.

Một nội dung khác cũng được một số cục thuế đề xuất là các ngân hàng thương mại có trách nhiệm cung cấp các thông tin về tài khoản ngân hàng, thông tin chi tiết giao dịch của người nộp thuế khi có văn bản đề nghị cung cấp thông tin của các cơ quan thuế các cấp.

Xuân Yến