Năm 2019, chi cải cách tiền lương và tinh giản biên chế 43.350 tỷ đồng

(BĐT) - Báo cáo công khai Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 Chính phủ trình Quốc hội vừa được Bộ Tài chính công bố cho thấy, năm 2019, chi cải cách tiền lương và tinh giản biên chế là 43.350 tỷ đồng, tăng hơn 7.523 tỷ đồng so với năm nay.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Để thực hiện nguồn chi này, ngân sách trung ương sẽ chi 16.200 tỷ đồng và ngân sách địa phương chi trả 27.150 tỷ đồng. Đáng chú ý, 50% tăng thu dự toán ngân sách địa phương sẽ được sử dụng để tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương.

Đây là một phần trong tổng chi thường xuyên 1.042.816 tỷ đồng, trong đó, chi của ngân sách trung ương là 470.948 tỷ đồng và chi của ngân sách địa phương là 571.868 tỷ đồng.

Liên quan đến chi cải cách tiền lương, Bộ Tài chính cho biết, từ ngày 1/7/2019 thực hiện điều chỉnh lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công tăng 7% và tăng lương cơ sở lên 1,49 triệu đồng/tháng. Việc điều chỉnh tiền lương cơ sở dự kiến sẽ làm tăng chi khoảng 16.200 tỷ đồng.          

Hoàng Oanh