Năm 2015, tín dụng tăng trưởng 17,29%

Trong tháng 1/2016, tín dụng tăng trưởng âm 0,21% so với cuối năm 2015. Con số này vẫn tích cực hơn mức âm 0,5% cùng kỳ năm trước.
Năm 2015, tín dụng tăng trưởng 17,29%

Báo cáo của Vụ Tín dụng các ngành kinh tế (NHNN) cho biết, đến 31/12/2015, dư nợ tín dụng nền kinh tế tăng 17,29% so với cuối năm 2014. Như vậy, kết quả này thấp hơn đôi chút so với mức ước tính tăng 18% của cơ quan quản lý và các chuyên gia đưa ra hồi cuối tháng 12.

Trong đó, dư nợ cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn – 1 trong 5 lĩnh vực ưu tiên- của các tổ chức tín dụng (không bao gồm dư nợ cho vay của Ngân hàng chính sách xã hội và Ngân hàng Phát triển Việt Nam) đến cuối tháng 12/2015 tăng 13,32% so với 31/12/2014.

Dư nợ cho vay đối với 4 lĩnh vực ưu tiên còn lại mới cập nhật số liệu đến cuối tháng 11/2015, với Cho vay lĩnh vực doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao tăng 43,07%; cho vay lĩnh vực công nghiệp ưu tiên phát triển tăng 9,89% và doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng 7,56%; cho vay lĩnh vực xuất khẩu giảm 3,43% so với cuối năm 2014.

Vụ Tín dụng cũng cho biết, về chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02, đến 31/12/2015, có 41.146 khách hàng được ký hợp đồng tín dụng trong gói tín dụng hỗ trợ nhà ở với tổng số tiền cam kết cho vay từ các ngân hàng đạt hơn 27.400,0 tỷ đồng; chiếm tỷ trọng khoảng 91,3% tổng nguồn vốn dành cho chương trình, tăng 183% so với 31/12/2014.

Cơ quan quản lý đồng thời cập nhật số liệu tình hình năm 2016. Theo đó, đến 20/01/2016 tín dụng nền kinh tế giảm 0,21% so với cuối năm 2015. Tín dụng giảm là do yếu tố mùa vụ thường thấy, tuy nhiên so với cùng kỳ năm trước là mức âm 0,5% thì tín dụng đầu năm nay vẫn có tín hiệu lạc quan hơn. Năm 2016, ngành ngân hàng đặt chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng 18 - 20%.

Theo Tùng Lâm
Trí thức trẻ

Tin liên quan