Moody's nâng triển vọng hệ thống ngân hàng Việt Nam

Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody's vừa nâng mức đánh giá triển vọng của hệ thống ngân hàng Việt Nam từ “ổn định” lên “tích cực”. 
Moody's nâng triển vọng hệ thống ngân hàng Việt Nam

Bên cạnh đó, hai điểm đáng chú ý trong báo cáo mới phát hành của Moody’s đó là: Chất lượng tài sản và mức sinh lời của các ngân hàng Việt Nam đã, đang và dự báo sẽ tiếp tục được cải thiện trong 12 - 18 tháng tới; tỷ lệ nợ có vấn đề theo đánh giá của Moody’s đã giảm từ 9,4% năm 2012 xuống 7,1% năm 2016 và dự kiến sẽ giảm còn 5,8% trong năm 2018.

Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước cho biết, đến cuối tháng 8/2017, tổng tài sản của hệ thống đạt 9,25 triệu tỷ đồng, tăng 8,79% so với cuối năm 2016. Trong đó, tổng tài sản của nhóm công ty tài chính, cho thuê tăng mạnh nhất với 17,21%; tiếp đến là quỹ tín dụng nhân dân với 11,08%; nhóm ngân hàng thương mại nhà nước và ngân hàng thương mại cổ phần tăng tương ứng 8,69% và 8,75%. Tuy nhiên, tính về giá trị tuyệt đối thì nhóm ngân hàng thương mại nhà nước có tổng tài sản lớn nhất với gần 4,2 triệu tỷ đồng, kế tiếp là nhóm ngân hàng thương mại cổ phần với 3,72 triệu tỷ đồng.

Cùng với mức tăng tổng tài sản, vốn điều lệ toàn hệ thống trong 8 tháng đầu năm 2017 tăng hơn 3,4% so với đầu năm, đạt 505.258 tỷ đồng, trong đó nhóm ngân hàng thương mại cổ phần đạt hơn 206.629 tỷ đồng, nhóm ngân hàng thương mại nhà nước đạt 147.699 tỷ đồng.

Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) của các tổ chức tín dụng đều đạt yêu cầu của cơ quan quản lý (CAR trên 9%). Cụ thể, khối ngân hàng liên doanh nước ngoài có tỷ lệ CAR đạt gần 32,2%, các tổ chức tín dụng hợp tác xã đạt hơn 27,9%, nhóm ngân hàng thương mại cổ phần đạt 11,12%, nhóm ngân hàng thương mại nhà nước đạt 9,69%.


ĐTCK