Mặt bằng lãi suất tiếp tục ổn định

(BĐT) - Theo Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia, nhiều khả năng lãi suất năm 2017 sẽ vẫn được duy trì do cầu về vốn đầu tư và khả năng hấp thụ vốn chưa có nhiều thay đổi. 
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Mặt bằng lãi suất có thể duy trì ở mức trần lãi suất huy động là 5,5% đối với các kỳ hạn ngắn. Đây sẽ là điều kiện quan trọng để hỗ trợ tăng trưởng, đảm bảo sản xuất.

Mặc dù vậy, cơ quan này cũng cho rằng, việc tăng lãi suất có thể tiếp tục diễn ra tại một số ngân hàng thương mại nhỏ, chưa đáp ứng được các quy định đảm bảo an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, đặc biệt là lãi suất huy động trung và dài hạn.       

Nguyễn Thủy