Lãi ròng của Công ty Thiết bị y tế Việt Nhật tăng mạnh sau điều chỉnh

(BĐT) - Công ty CP Thiết bị y tế Việt Nhật (JVC) vừa công bố điều chỉnh số liệu Báo cáo tài chính quý IV/2016 do báo cáo trước đó công bố ngày 3/5/2017 bị lỗi bởi sơ suất của kế toán. 
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Đáng chú ý là khoản lợi nhuận sau thuế của riêng Công ty mẹ và hợp nhất sau điều chỉnh đều tăng mạnh so với báo cáo trước đó.

Cụ thể, theo số liệu điều chỉnh cho Báo cáo tài chính năm 2016 của riêng Công ty mẹ, lợi nhuận sau thuế của Công ty tăng từ 3 tỷ đồng lên 14,9 tỷ đồng, tăng gần 5 lần. Đối với số liệu điều chỉnh cho Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016, lợi nhuận sau thuế của Công ty tăng từ 3,8 tỷ đồng lên 16 tỷ đồng, tăng 4,2 lần. Nguyên nhân chính của tăng trưởng lợi nhuận này là do giá vốn hàng bán được điều chỉnh giảm mạnh, từ 89,5 tỷ đồng xuống còn 80 tỷ đồng (cho Báo cáo tài chính hợp nhất), và từ 86 tỷ đồng xuống còn 78 tỷ đồng (cho Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ).

Sau khi thông tin này được công bố ngày 26/6/2017, cổ phiếu JVC đã tăng trần từ 2,8 nghìn đồng lên 2,99 nghìn đồng.

Công ty CP Thiết bị y tế Việt Nhật có vốn điều lệ hơn 1.000 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực bán buôn máy móc, thiết bị y tế, và các thiết bị điện khác.

Hoàng Việt