Kiến nghị xử lý gần 33 nghìn tỷ đồng qua thanh, kiểm tra thuế

(BĐT) - Tổng cục Thuế cho biết, tính đến hết tháng 8, cơ quan thuế đã thực hiện kiểm tra gần 280 nghìn hồ sơ khai thuế và tiến hành 55,7 nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra thuế tại doanh nghiệp.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trên cơ sở đó, cơ quan thuế đã kiến nghị xử lý khoảng 32,7 nghìn tỷ đồng, trong đó yêu cầu nộp vào ngân sách nhà nước 8,92 nghìn tỷ đồng (số thực nộp đến nay là 5,74 nghìn tỷ đồng), giảm khấu trừ gần 1,4 nghìn tỷ đồng, giảm lỗ 22,39 nghìn tỷ đồng ; trong đó, đã thanh tra 295 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết, kiến nghị xử lý qua thanh tra hơn 7.900 tỷ đồng.

 

Xuân Yến