Kiểm toán Nhà nước phát hiện nhiều sai phạm ở 23 địa phương

Tổng kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc vừa gửi tới Quốc hội và đại biểu Quốc hội khóa XIV về công tác kiểm toán năm 2017 của Kiểm toán Nhà nước (KTNN). Báo cáo chỉ ra những sai phạm ở các trạm thu phí BOT, trong việc quản lý đất đô thị và việc định giá DN trước khi CPH…
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo kế hoạch kiểm toán (KHKT) năm 2017 phải thực hiện 252 cuộc kiểm toán. Đến ngày 30/9/2017 KTNN đã triển khai 185 cuộc kiểm toán, kết thúc 164 cuộc kiểm toán.

Trong đó, tổng hợp sơ bộ kết quả xử lý tài chính của 108 dự thảo báo cáo kiểm toán là 22.954 tỷ đồng (thu về NSNN 11.017 tỷ đồng, giảm chi NSNN 6.783 tỷ đồng, kiến nghị xử lý khác 5.154 tỷ đồng), riêng tăng thu về NSNN gấp 4,05 lần so với cùng kỳ năm 2016 (2.719 tỷ đồng), kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ, thay thế 40 văn nhằm bịt chỗ hổng tránh thất thoát, lãng phí.

Qua kiểm toán cũng đã phát hiện và kiến nghị chấn chỉnh kịp thời nhiều tồn tại, hạn chế, bất cập trong công tác quản lý, điều hành, sử dụng tài chính công, tài sản công của các bộ, ngành, địa phương và đơn vị được kiểm toán.

Theo báo cáo, qua kiểm toán 22 dự án, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông theo hình thức đối tác công tư (PPP) của Bộ Giao thông Vận tải, KTNN kiến nghị giảm thời gian thu phí 62 năm 8 tháng, tương ứng giảm doanh thu 22.237,6 tỷ đồng. Có 06 trạm chưa đủ điều kiện thu phí, đã thu phí trước thời điểm hoàn thành và đưa công trình vào sử dụng tới 14 năm 6 tháng. Có 31 trạm thu phí không đảm bảo khoản cách giữa 2 trạm là 70 km.

Bên cạnh đó, kiểm toán chi tiết 15 dự án BOT, KTNN đã phát hiện, kiến nghị xử lý tài chính 875,3 tỷ đồng và kiến nghị giảm thời gian thu phí hoàn vốn 39 năm 7 tháng.

Kiểm toán việc quản lý và sử dụng đất dự án khu đô thị ở 16 địa phương, trong đó có Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai, Lào Cai, đã phát hiện nhiều sai phạm như thay đổi quy hoạch sử dụng đất còn tùy tiện; một số khu đô thị, nhà ở được phê duyệt quy hoạch hoặc điều chỉnh quy hoạch chiều cao tầng, hệ số sử dụng đất, chỉ tiêu mật độ dân số chưa phù hợp với định hướng quy hoạch chung; việc xác định giá đất chưa kịp thời, làm chậm nộp vào NSNN; xác định giá thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất chưa phù hợp; chuyển nhượng dự án khi chưa đủ điều kiện theo quy định của Luật Đất đai năm 2013... KTNN đã kiến nghị xử lý tài chính 4.302 tỷ đồng.

Đặc biệt khi kiểm toán công tác quản lý và sử dụng biên chế công chức, viên chức, lao động hợp đồng và quỹ lương năm 2016 tại 23 địa phương, đã phát hiện việc giao chỉ tiêu biên chế cao hơn chỉ tiêu Bộ Nội vụ giao 2.173 biên chế, trong đó số thực tế tuyển dụng biên chế viên chức vượt so với số được cấp có thẩm quyền giao 3.045 viên chức; mặc dù, tổng số biên chế tuy không vượt chỉ tiêu Bộ Nội vụ giao, nhưng sử dụng biên chế và lao động hợp đồng tại các đơn vị vượt chỉ tiêu được giao 6.939 biên chế và 15.070 lao động, trong đó sử dụng 8.280 lao động hợp đồng làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ, không đúng quy định. KTNN đã KTNN kiến nghị thu hồi nộp NSNN 108 tỷ đồng.

Kiểm toán việc định giá DN và xử lý các vấn đề tài chính trước khi cổ phần hóa tại 4 DN, KTNN xác định các khoản phải nộp NSNN tăng thêm 491,5 tỷ đồng; xác định giá trị vốn nhà nước tăng thêm 6.374,7 tỷ đồng; giá trị thực tế DN tăng 7.172,3 tỷ đồng.

Trong đó, Công ty mẹ - Tổng công ty phát điện 3 tăng thêm 1.504,4 tỷ đồng; Công ty mẹ - Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn tăng thêm 4.586,5 tỷ đồng; Công ty mẹ - TCT Thanh Lễ tăng thêm 72,8 tỷ đồng; Công ty mẹ - Tổng Công ty sản xuất XNK Bình Dương tăng thêm 211 tỷ đồng.

Kiểm toán NSĐP của 23 tỉnh, thành phố trực thuộc TW đã phát hiện việc sử dụng sai nguồn kinh phí số tiền 1.216 tỷ đồng; tạm ứng dự toán từ NSTW kéo dài, quá thời hạn đến 31/12/2016 chưa hoàn trả NSTW 1.133 tỷ đồng; Ngân sách địa phương cho vay, tạm ứng kéo dài nhiều năm, chậm thu hồi xảy ra tại một số tỉnh, thành phố được kiểm toán nhưng chậm khắc phục, trong đó 09/23 địa phương tạm ứng XDCB và tạm ứng khác đã quá hạn nhưng chưa được thu hồi 3.256 tỷ đồng trong khi hàng năm địa phương vẫn phải đi vay và trả lãi vay...

Tổng kiểm toán Hồ Đức Phớc báo cáo: Chất lượng kiểm toán tiếp tục được nâng cao, gia tăng giá trị với tổng xử lý tài chính tính đến 30/9/2017 là 22.954 tỷ đồng (thu về NSNN 11.017 tỷ đồng, giảm chi NSNN 6.783 tỷ đồng, kiến nghị xử lý khác 5.154 tỷ đồng).

KTNN đã kiến nghị sửa đổi, hủy bỏ nhiều văn bản pháp luật nhằm bịt chỗ hổng tránh thất thoát, lãng phí; kịp thời cung cấp thông tin phục vụ các phiên họp của Chính phủ, Quốc hội, các đoàn giám sát của UBTVQH và các cơ quan chức năng có liên quan.

Năm 2018, KTNN sẽ triển khai kiểm toán các chuyên đề phục vụ giám sát của quốc hội và một số chuyên đề đang được dư luận xã hội quan tâm, như: Quản lý và sử dụng nguồn vốn vay ODA giai đoạn 2015-2017;  Thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa DNNN giai đoạn 2011 – 2016;

Thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài giai đoạn 2011 – 2016; Đánh giá hiệu quả của việc hỗ trợ đầu tư và các chính sách ưu đãi đầu tư tại các khu kinh tế; Quản lý hoàn thuế GTGT; Quản lý và sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; Quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm y tế...


Thời báo ngân hàng