Huy động thêm 3.950 tỷ đồng TPCP

(BĐT) - Theo Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), từ đầu năm, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã huy động được 96.251 tỷ đồng thông qua đấu thầu trái phiếu chính phủ (TPCP) tại Sở này.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trong phiên đấu thầu tuần này, KBNN gọi thầu 5.000 tỷ TPCP tại các kỳ hạn 5 năm (500 tỷ đồng), 7 năm (500 tỷ đồng), 10 năm (2.000 tỷ đồng), 15 năm (2.000 tỷ đồng). Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được 3.950 tỷ đồng.

Cụ thể, TPCP kỳ hạn 10 năm huy động được 1.550 tỷ đồng. Phiên thầu phụ kỳ hạn 10 năm huy động được 600 tỷ đồng. TPCP kỳ hạn 15 năm huy động được 1.200 tỷ đồng. Phiên thầu phụ kỳ hạn 15 năm huy động được 600 tỷ đồng. 

Hoàng Minh