Huy động thêm 2.900 tỷ đồng TPCP qua đấu thầu tại HNX

(BĐT) - Ngày 11/9/2019, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ (TPCP) do KBNN phát hành, tổng khối lượng gọi thầu 3.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 5 năm (500 tỷ đồng), 10 năm (1.000 tỷ đồng), 15 năm (1.000 tỷ đồng) và 20 năm (500 tỷ đồng).
Ảnh chỉ mang tính minh họa: Tường Lâm
Ảnh chỉ mang tính minh họa: Tường Lâm

Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được tổng cộng 2.900 tỷ đồng. Trong đó, trái phiếu kỳ hạn 10 năm huy động được 900 tỷ đồng đấu giá, các kỳ hạn còn lại đều bán hết.

Kể từ đầu năm 2019, KBNN huy động được 150.941,5 tỷ đồng TPCP thông qua đấu thầu tại HNX.

 

Hoàng Việt