Huy động thêm 2.820 tỷ đồng TPCP qua đấu thầu tại HNX

(BĐT) - Theo thông tin từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), tổng khối lượng gọi thầu trái phiếu chính phủ (TPCP) đợt này là 4.000 tỷ đồng. Cụ thể: tại các kỳ hạn 7 năm (500 tỷ đồng), 10 năm (1.500 tỷ đồng), 15 năm (1.500 tỷ đồng) và 30 năm (500 tỷ đồng).
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Ảnh: Tường Lâm
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Ảnh: Tường Lâm

Kết quả, trái phiếu kỳ hạn 10 năm huy động được 30 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,72%/năm. Phiên thầu phụ kỳ hạn 10 năm gọi thầu 750 tỷ đồng, huy động được 750 tỷ đồng với lãi suất 4,72%/năm.

Ngoài ra còn huy động thành công 1.750 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 15 năm, với lãi suất trúng thầu 5,06%/năm, 90 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 30 năm, với lãi suất trúng thầu 5,85%/năm.

Kể từ đầu năm 2019, Kho bạc Nhà nước huy động được 63.268,5 tỷ đồng TPCP thông qua hình thức đấu thầu tại HNX.         

Hoàng Việt