Huy động được 4.500 tỷ đồng từ phiên đấu thầu TPCP ngày 25/7

(BĐT) - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ (TPCP) do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 7.500 tỷ đồng tại các kỳ hạn 5 năm, 7 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm và 30 năm.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 7 năm huy động được 300 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,90%/năm, tăng 0,05%/năm so với lãi suất phiên trước đó ngày 18/7/2018. Đồng thời, 1.500 tỷ đồng TPCP kỳ hạn 10 năm đã được huy động thành công với lãi suất trúng thầu 4,48%/năm, tăng 0,02%/năm so với phiên trước đó ngày 18/7/2018. Phiên thầu phụ kỳ hạn 10 năm huy động được 600 tỷ đồng với lãi suất 4,48%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 7 thành viên dự thầu, huy động được 1.500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,78%/năm, tăng 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó ngày 18/7/2018. Phiên thầu phụ kỳ hạn này huy động được toàn bộ 600 tỷ đồng gọi thầu với lãi suất 4,78%/năm. Trái phiếu tại các kỳ hạn 5 năm, 20 năm và 30 năm không có lãi suất trúng thầu.

Kể từ đầu năm 2018, KBNN huy động được tổng cộng 90.001 tỷ đồng thông qua đấu thầu TPCP tại HNX.

Thế Anh