Huy động 3.980 tỷ đồng từ phiên đấu thầu TPCP 16/5

(BĐT) - Ngày 16/5/2018, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ (TPCP) do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành, tổng khối lượng gọi thầu 6.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 5 năm, 7 năm, 10 năm và 15 năm. Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được tổng cộng 3.980 tỷ đồng.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cụ thể, KBNN đã huy động được 500 tỷ đồng từ trái phiếu kỳ hạn 5 năm với lãi suất 3%/năm, tăng 0,03%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó. Đối với trái phiếu kỳ hạn 10 năm, huy động được 1.300 tỷ đồng với lãi suất 4,23%/năm, tăng 0,03%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó. Đối với kỳ hạn 10 năm, huy động được toàn bộ 600 tỷ đồng gọi thầu.

KBNN cũng huy động được 980 tỷ đồng từ trái phiếu kỳ hạn 15 năm với lãi suất 4,58%/năm, tăng 0,03%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó. Phiên thầu phụ kỳ hạn 15 năm cũng huy động thành công 600 tỷ đồng với lãi suất 4,58%/năm.

Kể từ đầu năm 2018, KBNN huy động được 56.026 tỷ đồng thông qua đấu thầu tại HNX.

Hoàng Việt