Huy động 11.178 tỷ đồng TPCP trong tháng 5/2018

(BĐT) - Tháng 5/2018, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đã tổ chức 20 phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ (TPCP), huy động được tổng cộng 11.178 tỷ đồng, tăng 45,8% so với tháng 4/2018. 

Tất cả trái phiếu trúng thầu trong tháng đều do Kho bạc Nhà nước phát hành với tỷ lệ giá trị trúng thầu so với giá trị gọi thầu đạt 36,5%. Khối lượng đặt thầu của tháng 5 gấp 2,1 lần khối lượng gọi thầu.

Theo đó, lãi suất trúng thầu của trái phiếu kỳ hạn 5 năm nằm trong khoảng 2,97-3,00%/năm, 10 năm trong khoảng 4,15-4,26%/năm, 15 năm trong khoảng 4,50-4,60%/năm, 20 năm là 5,14%/năm.

So với tháng 4/2018, lãi suất trúng thầu của trái phiếu Kho bạc Nhà nước tăng trên tất cả các kỳ hạn: 5 năm (tăng 0,03%/năm), 10 năm (tăng 0,16%/năm), 15 năm (tăng 0,13%/năm), 20 năm (tăng 0,02%/năm).

Trên thị trường thứ cấp tháng 5/2018, tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch thông thường (outright) đạt hơn 760 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 87,6 nghìn tỷ đồng, giảm 25% về giá trị so với tháng 4/2018. Tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch mua bán lại (repo) đạt hơn 1,02 tỷ trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 104,8 nghìn tỷ đồng, giảm 25% về giá trị so với tháng 4/2018.

Hoàng Việt