Hết quý IV/2017, Quỹ bình ổn giá xăng dầu dư hơn 5.100 tỷ đồng

(BĐT) - Bộ Tài chính vừa thông báo về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) Quý IV năm 2017. Theo đó, tính đến hết ngày 31/12/2017, số dư quỹ BOG là hơn 5.100 tỷ đồng.
Quỹ bình ổn giá xăng dầu đến hết năm 2017 còn dư hơn 5.100 tỷ đồng. Ảnh: Tường Lâm
Quỹ bình ổn giá xăng dầu đến hết năm 2017 còn dư hơn 5.100 tỷ đồng. Ảnh: Tường Lâm

Một số thương nhân kinh doanh xăng dầu đầu mối có số dư Quỹ BOG lớn như Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) trên 3.040 tỷ đồng; Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVoil) là 434 tỷ đồng; Tổng công ty Xăng dầu quân đội 383 tỷ đồng.

Trước đó, Số dư Quỹ BOG đến hết Quý III năm 2017 là 5.222,545 tỷ đồng. Tổng số trích Quỹ BOG trong Quý IV năm 2017 là 1.432,795 tỷ đồng; Tổng số sử dụng Quỹ BOG trong Quý IV năm 2017 là 1.556,323 tỷ đồng. Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương trong Quý IV năm 2017 là 6,538 tỷ đồng, còn lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG âm trong Quý IV năm 2017 là 18 triệu đồng.

Hoàng Việt