Hết quý III, quỹ bình ổn giá xăng dầu còn dư hơn 5.222 tỷ đồng

Ngày 20/11, Bộ Tài chính cho biết số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) đến hết Quý III/2017 là 5.222,545 tỷ đồng.
Qũy bình ổn giá xăng dầu đến hết Quý III/2017 là 5.222,545 tỷ đồng. Ảnh: TTXVN
Qũy bình ổn giá xăng dầu đến hết Quý III/2017 là 5.222,545 tỷ đồng. Ảnh: TTXVN

Trong đó, số dư quỹ tại Tập đoàn xăng dầu Việt Nam là lớn nhất với hơn 3.131 tỷ đồng. Một số tổng công ty, công ty khác cũng còn số dư như Tổng công ty dầu Việt Nam đạt trên 457,6 tỷ đồng; Tổng công ty xăng dầu quân đội 381,637 tỷ đồng; Công ty THHH MTV dầu khí Tp. Hồ Chí Minh trên 352,7 tỷ đồng; Công ty XNK Thanh Lễ trên 164,8 tỷ đồng.

Cùng thời điểm, có tới 5/27 doanh nghiệp đầu mối có số dư quỹ là số âm và mức âm lớn nhất thuộc về Công ty cổ phần lọc hóa dầu Nam Việt với mức âm hơn 24,6 tỷ đồng.

Tổng số trích Quỹ BOG trong Quý III/2017 là 1.479,966 tỷ đồng. Tổng số sử dụng Quỹ BOG trong Quý III/2017 là 238,558 tỷ đồng.

Cũng trong quý III, lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương là 5,525 tỷ đồng; lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG âm là 53 triệu đồng.

Trước đó, số dư Quỹ BOG tại thời điểm 01/01/2017 là 2.389,891 tỷ đồng. Số dư Quỹ BOG đến hết Quý I/2017 là 2.864,527 tỷ đồng. Số dư Quỹ BOG đến hết Quý II/2017 là 3.975,665 tỷ đồng.


Bnews