Hé lộ thu nhập khủng của sếp Vinaphone

(BĐT) - Tổng công ty Dịch vụ viễn thông (Vinaphone) – đơn vị trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) vừa công bố thông tin về chính sách tiền lương, thưởng, thù lao của Tổng công ty. 
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Những thông tin công bố trên Cổng thông tin doanh nghiệp (DN) thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hé lộ mức thù lao khủng của người lao động DN này.

Không báo cáo chi tiết con số thực hiện năm 2014, theo kế hoạch thù lao năm 2015, quỹ lương và phúc lợi phân phối cho người lao động Tổng công ty lên tới 1.460 tỷ đồng. Bình quân mỗi lao động có thu nhập khoảng 20,6 triệu đồng/người/tháng. Với 7 lao động quản lý, mức thu nhập bình quân thậm chí ở mức 95,17 triệu đồng/người/tháng. Trong khi mức thu nhập bình quân cho người lao động là con số kế hoạch, mức thu nhập cho lãnh đạo Tổng công ty là con số chính thức được trình bày ở Báo cáo quản trị năm 2015.

Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất, trong giai đoạn từ 8/5/2015 đến 31/12/2015, trong hơn nửa năm, Vinaphone lãi sau thuế 325,6 tỷ đồng. Năm 2016, Vinaphone đặt kế hoạch lợi nhuận 1.282 tỷ đồng trên doanh thu 43.194 tỷ đồng. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh của Tổng công ty chưa chính thức được công bố. Sau nửa đầu năm 2016, Vinaphone đã báo cáo lợi nhuận đạt được 636 tỷ đồng, tổng doanh thu 20.228 tỷ đồng, tương đương lần lượt 49,6% và 46,8% kế hoạch đề ra.

Hồng Lam