Hải quan TP.HCM tăng thu gần 580 tỷ đồng từ tham vấn, hậu kiểm

(BĐT) - Cục Hải quan TP.HCM cho biết, tính từ đầu năm đến giữa tháng 10/2019, qua hoạt động tham vấn và kiểm tra sau thông quan, đơn vị này đã thu thêm được 579,5 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước (NSNN).
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Cụ thể, đến ngày 15/10 đơn vị này đã tiến hành nghiệp vụ tham vấn đối với 21.135 tờ khai nghi vấn, trong đó chấp nhận giá khai báo 12.093 tờ khai và bác bỏ giá khai báo 8.294 tờ khai, tăng thu cho NSNN thêm 407,6 tỷ đồng. Đơn vị đã thu nộp NSNN được 376,1 tỷ đồng.

Về nghiệp vụ kiểm tra sau thông quan (KTSTQ), Cục Hải quan TP.HCM đã tổ chức thực hiện tại trụ sở cơ quan đối với 70 doanh nghiệp (DN) và tại trụ sở của 258 DN. Kết quả, số thu NSNN qua công tác KTSTQ của toàn đơn vị tính đến ngày 15/10 đạt 132,8 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Cục Hải quan TP.HCM cũng điều chỉnh số liệu mã số của các đơn vị, giúp số thu NSNN tăng thêm 39,1 tỷ đồng.

 

Xuân Yến