Hải quan tăng thu hơn 1.349 tỷ đồng từ hậu kiểm

(BĐT) - Tổng cục Hải quan cho biết, đến cuối tháng 9/2019, toàn ngành Hải quan đã thực hiện 2.472 cuộc hậu kiểm, trong đó có 1.055 cuộc kiểm tra tại trụ sở người khai hải quan, 1.417 cuộc tại trụ sở cơ quan hải quan, với tổng số tiền ấn định thuế và xử phạt vi phạm hành chính hơn 1.310 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Cơ quan hải quan cho biết, thực thu vào ngân sách là hơn 1.349 tỷ đồng, trong đó bao gồm cả các khoản truy thu từ năm 2018 chuyển sang.

Tính riêng trong quý III/2019, toàn ngành Hải quan đã thực hiện 1.107 cuộc hậu kiểm (trong đó có 424 cuộc tại trụ sở người khai hải quan, 593 cuộc tại trụ sở cơ quan hải quan). Tổng số tiền thuế ấn định là 535,3 tỷ đồng, thực thu 417,5 tỷ đồng (bao gồm từ năm 2018 chuyển sang).

Trong những tháng còn lại của năm 2019, đối với công tác hậu kiểm, ngành Hải quan sẽ tập trung kiểm tra các doanh nghiệp có rủi ro cao, hoạt động xuất nhập khẩu phức tạp và thực hiện sản xuất, xuất nhập khẩu tại nhiều địa phương khác nhau, các trường hợp nghi ngờ về mã số, trị giá, C/O...   

Lê Hường