Hải quan Lạng Sơn thu ngân sách hơn 10,9 tỷ đồng từ hậu kiểm

(BĐT) - Cục Hải quan Lạng Sơn cho biết, từ ngày 1/1/2018 đến ngày 12/12/2018, đơn vị này đã ra quyết định và tiến hành kiểm tra 456 vụ việc kiểm tra sau thông quan; hoàn thành kiểm tra 419 vụ. Số tiền thuế thực nộp ngân sách nhà nước 10,984 tỷ đồng.
Công chức Chi cục Hải quan Hữu Nghị kiểm tra hàng hóa NK tạo tài sản cố định. Ảnh minh họa: Internet
Công chức Chi cục Hải quan Hữu Nghị kiểm tra hàng hóa NK tạo tài sản cố định. Ảnh minh họa: Internet

Trong đó, số tiền thuế ấn định đã thu hơn 8 tỷ đồng, số tiền xử phạt vi phạm hành chính thực nộp gần 1,2 tỷ đồng, số tiền phạt chậm nộp hơn 1,6 tỷ đồng, số tiền nợ thuế đã thu hồi 158 triệu đồng...

Theo Cục Hải quan Lạng Sơn, trong tháng 12/2018, đơn vị tiếp tục chỉ đạo các chi cục hải quan tích cực kiểm tra sau thông quan tại trụ sở cơ quan hải quan đối với các lô hàng có dấu hiệu vi phạm…

 

Hoàng Oanh