Hà Nội thu ngân sách vượt dự toán

Mặc dù dự toán thu ngân sách năm 2017 tăng hơn 20.000 tỷ đồng so với năm 2016, song bằng nhiều biện pháp thực hiện, thành phố Hà Nội đã hoàn thành vượt mức.
Hà Nội thu ngân sách vượt dự toán. Ảnh minh họa: TTXVN
Hà Nội thu ngân sách vượt dự toán. Ảnh minh họa: TTXVN

Mặc dù dự toán thu ngân sách năm 2017 tăng hơn 20.000 tỷ đồng so với năm 2016, song bằng nhiều biện pháp thực hiện, thành phố Hà Nội đã hoàn thành vượt mức, đạt 101,7% so với dự toán. Đây là thông tin được Kho bạc Nhà nước thành phố Hà Nội đưa ra vào chiều 31/12, tại buổi quyết toán, khóa sổ ngân sách năm 2017.

Phát biểu tại buổi quyết toán, chốt ngân sách năm 2017, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho rằng, với yêu cầu tăng thu ngân sách năm 2018 là 22% so với năm 2017, vì vậy Kho bạc nhà nước thành phố phải đi đầu cả nước trong ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện tốt quản lý tài chính và thu, chi ngân sách nhà nước.

Đề cập đến việc thu phí và lệ phí trên địa bàn, đóng góp nguồn ngân sách đáng kể cho thành phố, ông Nguyễn Đức Chung chỉ đạo Kho bạc Nhà nước thành phố cần phối hợp với các đơn vị để đảm bảo ngân sách được đưa về Kho bạc nhà nước thành phố ngay trong ngày, đảm bảo an toàn.

Về công tác kiểm soát các khoản chi ngân sách nhà nước, tính đến ngày 31/12/2017, số chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Hà Nội đạt 86,2% dự toán. Đặc biệt, trong năm 2017, Kho bạc Nhà nước thành phố Hà Nội luôn thực hiện đảm bảo an toàn, an ninh kho quỹ, thực hiện trả lại khách hàng nhiều món tiền thừa với số tiền hàng trăm tỷ đồng.

Để thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách năm 2018 trên địa bàn là 218.270 tỷ đồng Kho bạc Nhà nước thành phố Hà Nội đưa ra một số giải pháp, trong đó đáng chú ý là việc xây dựng “kho bạc thông minh”, “kho bạc điện tử” theo hướng tinh gọn bộ máy, giảm đầu mối, rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kiểm soát thu, chi ngân sách Nhà nước.


TTXVN