Giá trị xử lý nợ xấu năm 2018 tăng khoảng 30% so với năm 2017

Đây là số liệu công bố của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia tại báo cáo tổng quan thị trường tài chính mới công bố. Cơ quan này dẫn báo cáo từ các tổ chức tín dụng cho thấy tỷ lệ nợ xấu giảm nhẹ so với cuối năm 2017, ở mức 2,4% (năm 2017: 2,5%).
Giá trị xử lý nợ xấu năm 2018 tăng khoảng 30% so với năm 2017

Dự phòng rủi ro tín dụng tăng khoảng 30,1% so với cuối năm 2017. Tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng so với nợ xấu báo cáo cải thiện lên mức 78,2% (năm 2017: 65,4%).(không bao gồm nợ bán cho Công ty Quản lý tài sản VAMC).

Trong đó, sử dụng dự phòng rủi ro tín dụng chiếm 59,8%; thu nợ từ khách hàng chiếm 33,2%; bán phát mại tài sản chiếm 3%, còn lại bằng các hình thức khác. Một số ngân hàng thương mại đã tất toán toàn bộ nợ xấu đã bán cho VAMC hoặc chủ động mua lại các khoản nợ đã bán cho VAMC để tự xử lý.

Sau hơn một năm thực hiện Nghị quyết 42, toàn hệ thống xử lý được khoảng 30% nợ xấu xác định tại thời điểm 15-8-2017.


NDH