Gần 35.000 tỷ đồng nợ thuế không có khả năng thu

(BĐT) - Tổng cục Thuế cho biết, tính đến 30/9/2018, tổng số tiền nợ thuế ngành Thuế đang quản lý là 82.961 tỷ đồng, chiếm 7,5% tổng dự toán thu nội địa năm 2018.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Trong đó, tiền thuế nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày (nợ có khả năng thu) là 31.400 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 37,8% tổng số tiền thuế nợ.

Tiền phạt vi phạm hành chính về thuế và tiền chậm nộp (0,03%/ngày) là 16.620 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 20% tổng số tiền thuế nợ.

Đáng chú ý, tiền thuế nợ của người nộp thuế (NNT) đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, liên quan đến trách nhiệm hình sự, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh, không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh (nợ không có khả năng thu hồi) là 34.942 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng hơn 42% tổng số tiền thuế nợ, tăng 3.473 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2017. Như vậy, so với thời điểm ngày 31/12/2017, thì nợ thuế vẫn đang có chiều hướng gia tăng.

Tổng cục Thuế cho biết, thời gian qua, công tác quản lý nợ thuế đã có nhiều chuyển biến tích cực, số thu hồi nợ đọng tăng lên qua các năm, bình quân hàng năm đã thu đạt khoảng 82% số nợ có khả năng thu hồi. Trong đó, năm 2016 ngành Thuế thu đạt 40.049 tỷ đồng, tăng 6,6%; năm 2017 thu đạt 44.773 tỷ đồng, tăng 11,9%; tính đến ngày 30/9/2018, đã thu nợ đạt 25.382 tỷ đồng.

Tỷ trọng nợ thuế trên tổng thu nội địa cũng có xu hướng giảm dần qua các năm. Trong đó, năm 2016 giảm 8,5%; năm 2017 nợ thuế giảm 7,6%; đến 30/9/2018 nợ thuế đã giảm xuống ở mức 7,5%.

Riêng tỷ lệ nợ có khả năng thu trên tổng thu nội địa đã giảm mạnh, năm 2016 là 5,6%, năm 2017 là 4,3%, thì tính đến 30/9/2018 đã giảm xuống ở mức 4,2%.

Hoàng Oanh