Đơn giản hóa 71 thủ tục hành chính thuộc quản lý của Bộ Tài chính

(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Nghị quyết số 104/NQ-CP  về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.
Bộ Tài chính sẽ đơn giản hóa 32 thủ tục liên quan đến lĩnh vực chứng khoán. Ảnh: Lê Tiên
Bộ Tài chính sẽ đơn giản hóa 32 thủ tục liên quan đến lĩnh vực chứng khoán. Ảnh: Lê Tiên

Theo Nghị quyết, nội dung đơn giản hóa liên quan đến 71 thủ tục hành chính trong 3 lĩnh vực; trong đó lĩnh vực chứng khoán có 32 thủ tục, lĩnh vực hải quan có 2 thủ tục và lĩnh vực thuế có 37 thủ tục.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 9/10/2017.  Nghị quyết giao Bộ Tài chính căn cứ nội dung Phương án đơn giản hóa được Chính phủ thông qua tại Nghị quyết, trong phạm vi thẩm quyền, chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan có liên quan sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ thủ tục hành chính, giấy tờ công dân quy định tại văn bản quy phạm pháp luật để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành phù hợp với thời điểm hoàn thành, vận hành của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Trong lĩnh vực chứng khoán đã đơn giản hóa thủ tục cấp giấy phép, điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán đại chúng do hợp nhất, do nhận sáp nhập.

Về lĩnh vực thuế, việc hủy tem rượu hỏng không cần chấp thuận của cơ quan thuế. Theo đó, Nghị quyết cho phép khi làm thủ tục đăng ký số lượng, loại tem rượu dự kiến sử dụng trong năm/mua tem rượu (thực hiện tại cấp Cục, cấp Chi cục) không phải xuất trình giấy giới thiệu của doanh nghiệp; xuất trình giấy chứng minh nhân dân của người trực tiếp đến mua tem rượu còn trong thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật về giấy chứng minh nhân dân...

Thùy Dương