Doanh nghiệp nộp 661 tỷ đồng nợ bảo hiểm sau khi bị thanh tra

(BĐT) - Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt nam, tính đến hết tháng 7, tổng số đơn vị sử dụng lao động được Bảo hiểm xã hội Việt Nam thanh tra, kiểm tra là 8.118 đơn vị. Thanh tra phát hiện có tới hơn 17.786 người lao động chưa được đóng, đóng thiếu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội, số tiền truy đóng thiếu lên tới hơn 40 tỷ đồng. 
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Cơ quan bảo hiểm xã hội đã phát hiện hơn 24.400 lao động không đóng bảo hiểm đúng mức quy định, số tiền truy đóng lên tới gần 24,9 tỷ đồng.

Trước khi thanh tra, kiểm tra, số tiền doanh nghiệp nợ các loại bảo hiểm là hơn 1.146 tỷ đồng. Thế nhưng ngay trong quá trình thanh tra, kiểm tra và trước khi có kết luận, các doanh nghiệp đã nộp lại hơn 661 tỷ đồng tiền nợ bảo hiểm.

Cơ quan bảo hiểm xã hội đã lập biên bản vi phạm hành chính với 407 doanh nghiệp, ban hành 364 quyết định xử phạt hành chính với số tiền phạt lên tới hơn 11,2 tỷ đồng. Đến nay, số tiền xử phạt vi phạm hành chính đã thu là hơn 2,9 tỷ đồng.

Việt Hà