Đến 20/5, giải ngân khoảng 23,7 nghìn tỷ đồng vốn ODA và vốn vay ưu đãi

(BĐT) - Bộ Tài chính cho biết, tính đến ngày 20/5/2019, giải ngân nguồn vốn ODA và vay ưu đãi năm 2019 đạt khoảng 1.031 triệu USD, tương đương khoảng 23,7 nghìn tỷ đồng. Trong đó, vốn cấp phát khoảng 737 triệu USD, vốn vay về cho vay lại khoảng 294 triệu USD.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục hoàn thiện Thông tư hướng dẫn về mẫu biểu báo cáo phục vụ quản lý tài chính đối với các chương trình dự án sử dụng vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng sẽ tiến hành đàm phán một số hiệp định vay. Về Hiệp định vay Hàn Quốc, Bộ Tài chính sẽ xin ý kiến các bộ ngành để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả đàm phán. Cơ quan này cũng sẽ đàm phán và ký kết Hiệp định vay Dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng”; Đàm phán và ký kết Hiệp định vay Chương trình Phát triển lĩnh vực ngân hàng - tài chính và Tài chính toàn diện, tiểu chương trình 1.       

         

Xuân Yến