Đề xuất mức phí cấp phép kinh doanh lữ hành quốc tế và nội địa

(BĐT) - Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế; phí thẩm định và cấp giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp phép đặt chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền quản lý nhà nước về du lịch cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế; cấp giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa; cấp giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam; cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch phải nộp phí, lệ phí quy định tại Thông tư này.

Tổng cục Du lịch; Cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh là tổ chức thu phí, lệ phí.

Mức thu phí, lệ phí được quy định như sau: Phí thẩm định và cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế (bao gồm: cấp mới, cấp đổi, cấp lại): 3.000.000 đồng/giấy phép.

Phí thẩm định và cấp giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa (bao gồm: cấp mới, cấp đổi, cấp lại): 3.000.000 đồng/giấy phép.

Phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch (bao gồm: cấp mới, cấp đổi, cấp lại): Đối với hướng dẫn viên du lịch quốc tế và nội địa là 650.000 đồng/thẻ; đối với hướng dẫn viên du lịch tại điểm là 300.000 đồng/thẻ.

Lệ phí cấp giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam: Cấp mới lệ phí 3.000.000 đồng/giấy phép; Cấp đổi, cấp lại, cấp gia hạn, lệ phí 1.500.000 đồng/giấy phép.

PV