DATC đạt doanh thu hơn 1.617 tỷ đồng từ mua bán nợ và tài sản

(BĐT) - Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC), ông Dương Thanh Hiền, Phó Tổng giám đốc DATC cho biết, trong năm 2016, DATC đã hỗ trợ xử lý nợ và tài sản tồn đọng của 63 doanh nghiệp.

Tổng doanh số mua nợ và tài sản là hơn 2.157 tỷ đồng, đạt 108% kế hoạch; tổng doanh thu là hơn 2.083 tỷ đồng, đạt 105% kế hoạch; lợi nhuận là 385 tỷ đồng, đạt 110% kế hoạch. Với kết quả này, Công ty nộp ngân sách nhà nước 315 tỷ đồng.

Về công tác mua bán nợ và tài sản, năm 2016, DATC đã trực tiếp mua và xử lý hơn 7.132 tỷ đồng nợ xấu của các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước. Kết quả doanh thu từ hoạt động mua bán nợ và tài sản của DATC là hơn 1.617 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch năm 2016.

Trong năm 2016, DATC đã xử lý nợ, tái cơ cấu tài chính cho 24 DN đang trong tình trạng thua lỗ, sản xuất kinh doanh kém hiệu quả. Sau khi xử lý tài chính, Công ty đã chuyển nợ (chủ yếu từ chênh lệch giữa giá vốn mua nợ và giá trị sổ sách khoản nợ) thành vốn góp đầu tư tại 4 DN chuyển nợ thành vốn góp.     

Hải Bình