Đảo nợ có xu hướng ngày càng tăng

(BĐT) - Nợ chúng ta phải trả tiền lãi vay và nợ gốc đến hạn hiện nay đang cao dần. Năm 2016 là 175.784 tỷ, năm 2017 là 255.000 tỷ, năm 2018 là 269.000 tỷ và năm 2019 ước là 326.042 tỷ. Như vậy, nợ đáo hạn mà chúng ta phải vay để trả hay gọi bằng từ đơn giản hơn là đảo nợ có xu hướng ngày càng tăng.
Đại biểu Trần Hoàng Ngân (Đoàn thành phố Hồ Chí Minh). Ảnh Internet
Đại biểu Trần Hoàng Ngân (Đoàn thành phố Hồ Chí Minh). Ảnh Internet

Đó là phát biểu đáng chú ý của Đại biểu Trần Hoàng Ngân (Đoàn thành phố Hồ Chí Minh) tại phiên thảo luận chiều 29/10 kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV.

Theo đại biểu Trần Hoàng Ngân, mặc dù chúng ta giữ được mức trần là nợ công/GDP là ở mức 61,4% tức là dưới 65% GDP, giữ được mức nợ Chính phủ là 52%, nợ nước ngoài thì đang sát trần nhưng khả năng trả nợ và nợ đến hạn đang ngày càng tăng. Do đó, ông Ngân cho rằng, Chính phủ cũng như Quốc hội phải hết sức thận trọng trong việc lựa chọn dự án nào, ưu tiên dự án nào để chúng ta đầu tư.

Về dự toán ngân sách năm 2019, theo ông Ngân, chúng ta giữ mức bội chi được là 222.000 tỷ đồng, kéo giảm xuống mức 3,6% GDP, đó là cơ sở để chúng ta thực hiện đến năm 2020 và thực hiện Nghị quyết Quốc hội về việc giảm bội chi xuống mức 3,5% GDP.

Hoàng Oanh