Đảm bảo thông quan thông suốt

Để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp khi làm thủ tục hải quan trong những ngày cuối năm, Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch làm việc, phân công, bố trí cán bộ, công chức làm việc tại các điểm làm thủ tục hải quan tất cả các ngày trong tuần (bao gồm cả thứ Bảy và Chủ nhật) từ nay đến hết ngày 31/12/2017.
Đảm bảo thông quan thông suốt
Đảm bảo thông quan thông suốt

Bên cạnh đó, để tạo điều kiện cho doanh nghiệp khi làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa, tăng cường cải cách thủ tục hành chính về thuế, Tổng cục Hải quan cũng đã có công văn gửi tới tất cả các ngân hàng thương mại phối hợp thu, đề nghị các ngân hàng bố trí điểm thu và thời gian làm việc phù hợp với thời gian làm việc của các Cục Hải quan tỉnh, thành phố, đảm bảo thu nộp kịp thời vào ngân sách nhà nước.

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, đến hết ngày 24/12/2017, số thu ngân sách nhà nước của toàn ngành Hải quan đạt khoảng hơn 285.413 tỷ đồng, đạt 100,14% chỉ tiêu thu đề ra, và 95,92% chỉ tiêu Ban cán sự Đảng bộ Bộ Tài chính giao thêm. Trong bối cảnh nước rút, chỉ còn ít ngày để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp.


VGP