Đại biểu Nguyễn Văn Chiến (TP. Hà Nội): Đổi 10 USD cũng bị phạt như 100.000 USD là không phù hợp

(BĐT) - Sự tồn tại của nhiều điểm đổi ngoại tệ bất hợp pháp trước hết phải là trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước. Bên cạnh đó, mức phạt phải xem xét lại, vì đổi 10 USD, 100 USD cũng cùng mức phạt  80 triệu đến 100 triệu như đổi 1.000 USD hay 100.000 USD.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Đại biểu Nguyễn Văn Chiến (đoàn Hà Nội) nêu quan điểm và cho rằng, vụ việc vừa qua ở Cần Thơ, người thợ điện đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng là điển hình thiếu trong quy định, thiếu áp dụng, chưa nghiêm minh trong quản lý nhà nước làm dư luận không đồng tình.

Vị đại biểu đoàn Hà Nội cho rằng, việc xóa bỏ tình trạng đô la hóa thị trường phải được thực thi, nhưng quy định đang cứng không có định lượng. Đổi ngoại tệ không đúng nơi được cấp phép phải bị phạt nhưng chúng ta chưa giúp người dân nhận diện phân biệt nơi nào được đổi và nơi nào không được đổi. “Cơ chế thị trường có cung ắt có cầu, thị trường buôn bán chuyển đổi ngoại tệ đen ngày đêm vẫn hoạt động công khai, hầu như không bị kiểm soát và xử phạt. Thiết nghĩ, Nhà nước phải thu hẹp trước để người dân không còn vi phạm”, đại biểu Chiến nói.

Câu chuyện này được đại biểu Nguyễn Văn Chiến nêu ra như một ví dụ về nhiều quy định đang làm hạn chế huy động nguồn lực trong dân cho đầu tư phát triển.

“Gần đây, mối quan tâm hướng đến khai phóng tiềm lực trong nhân dân, khuyến khích người dân đầu tư lập nghiệp, làm ăn, nhưng tại sao hành lang pháp lý đã có, nhiều đến mức đang phải cắt giảm thủ tục hành chính, thủ tục kinh doanh nhưng người dân vẫn chưa yên tâm bỏ tiền đầu tư?”, đại biểu Chiến đặt vấn đề.

Ông Nguyễn Văn Chiến cho rằng, giải pháp nào cũng phải bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân. Một nền kinh tế thị trường dựa trên sức dân thì phải song hành với một hệ thống tư pháp rõ ràng, minh bạch, thực thi nghiêm minh. Doanh nghiệp, người dân hiện nay cần cơ chế thuận lợi trong quyết định đầu tư, dễ dàng, khách quan trong giải quyết tranh chấp, bình đẳng, công bằng trong đối xử. Đặc biệt, hình sự hóa quan hệ dân sự, kinh tế dứt khoát phải loại trừ.

Minh Thư