Công bố 1.000 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất năm 2018

(BĐT) - Tổng cục Thuế vừa công khai danh sách xếp hạng 1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (V1000) lớn nhất Việt Nam năm 2018. Theo đó, tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp của các doanh nghiệp trong danh sách này chiếm 60,3% tổng thu ngân sách nhà nước về thuế thu nhập doanh nghiệp, tăng 8,3% so với danh sách V1000 năm 2017.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Các doanh nghiệp này có trụ sở chính tập trung chủ yếu tại các tỉnh/thành phố lớn, như TP.HCM (34,1%); Hà Nội (34,7%); Bình Dương (3,9%); Đồng Nai (4,9%).

Một số ngành có tỷ trọng đóng góp lớn trong danh sách V1000 năm 2018 là công nghiệp chế biến chế tạo (33,37%); tài chính, ngân hàng và bảo hiểm (18,78%); bất động sản (10,74%).

 

Lê Hải