Có việc làm đẹp con số thực hiện dự toán NSNN

(BĐT) - Việc chuyển nhiệm vụ chi sang năm sau cho thấy các cơ quan chức năng cố gắng làm đẹp con số thực hiện dự toán NSNN năm 2015, chưa hoàn toàn phản ánh đúng thực chất việc thực hiện dự toán ngân sách như nghị quyết của Quốc hội giao.
Đại biểu Mai Sỹ Diến – đoàn Thanh Hóa.
Đại biểu Mai Sỹ Diến – đoàn Thanh Hóa.

Thảo luận tại hội trường về quyết toán NSNN năm 2015, đại biểu Mai Sỹ Diến – đoàn Thanh Hoá, cho rằng, qua báo cáo thẩm định và kiểm toán nhà nước cho thấy tính chính xác của số liệu báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm phải có sự thống nhất, ổn định một số chỉ tiêu cố định để so sánh.

Đại biểu ví dụ, khoản vay nước ngoài về cho vay lại của 5 dự án đường bộ, cao tốc với số tiền 18.000 tỷ đồng, số này chưa bổ sung cả số thu và chi ngân sách nhà nước. Các khoản có quyết định hoàn thuế hơn 5.800 tỷ đồng của năm 2015 nhưng chưa chi hoàn thuế kịp thời cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp được hoàn thuế phải chuyển sang năm 2016. Còn nếu chi kịp thời thì số này sẽ làm một số thu ngân sách nhà nước năm 2015 không đạt như dự toán Quốc hội giao. Cũng với số tiền thu, chi như vậy nhưng được xác định cho năm 2015 hay chuyển sang năm 2016 cũng làm kết quả thu, chi ngân sách nhà nước trong năm 2015 và cả năm 2016 sẽ khác nhau.

Vị đại biểu Thanh Hóa cũng cho rằng, còn nhiều vấn đề trong việc chấp hành quy định pháp luật về thu NSNN năm 2015. Thu NSNN tăng hơn 87 ngàn tỷ đồng so với dự toán thu nhưng lại tăng chủ yếu từ ngân sách địa phương là 83.700 tỷ đồng. Việc tăng thu chủ yếu từ nguồn thu cấp quyền sử dụng đất, một nguồn thu không ổn định và không phản ánh nội lực phát triển.

“Tình trạng này đã xảy ra suốt một giai đoạn dài từ năm 2011 - 2015. Nguyên nhân của vấn đề trên theo như báo cáo kiểm toán là do một số địa phương khi lập dự toán thu đã ước tính thực hiện thấp hơn khả năng thực hiện, dự toán chưa đầy đủ, chưa bao quát hết nguồn thu trên địa bàn”, đại biểu Diến nói.

Ông Diến chỉ ra dù các địa phương tăng thu nhưng việc thu hồi vốn ứng trước dự toán năm 2015 hơn 79 ngàn tỷ đồng chưa được thực hiện và việc ứng trước dự toán chưa bảo đảm tuân thủ đúng nghị quyết của Quốc hội, đó là việc điều hành chi ngân sách theo dự toán được giao không cho phép ứng trước dự toán ngân sách năm sau.

Ngoài ra, qua kết quả kiểm toán cho thấy chi thường xuyên năm 2015 tăng vượt dự toán nhưng một số khoản chi quan trọng cho sự nghiệp khoa học, công nghệ, giáo dục, đào tạo, đảm bảo xã hội lại thấp hơn dự toán, không hoàn thành theo dự toán Quốc hội quyết định. Chi đầu tư xây dựng cơ bản, đầu tư phát triển còn nhiều yếu kém hạn chế, thất thoát lớn ở tất cả các khâu nhưng chưa tìm ra được nguyên nhân trong báo cáo.

Tuy nhiên, trong báo cáo của Chính phủ chưa nêu rõ nguyên nhân, trách nhiệm để tồn tại trên kéo dài, đại biểu Diến kiến nghị, Chính phủ phải có một báo cáo riêng nội dung kiểm điểm tổ chức, cá nhân vi phạm và có giải pháp khắc phục.

Đại biểu Mai Sỹ Diến – đoàn Thanh Hóa:

“Cần thực hiện nghiêm từ Trung ương đến địa phương và nếu Trung ương không nghiêm thì sao yêu cầu chủ tịch tỉnh nghiêm, chủ tịch tỉnh không nghiêm thì sao yêu cầu chủ tịch huyện nghiêm, trên dưới không nghiêm thì liệu quốc gia có ổn định, xã tắc có bình yên?”

Bình Minh