Cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Sông Đà

(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Sông Đà theo hình thức kết hợp bán bớt phần vốn nhà nước hiện có và phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Theo đó, Tổng công ty Sông Đà có tổng số cổ phần là 450 triệu cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. Trong đó, Nhà nước nắm giữ 229,5 triệu cổ phần, chiếm 51% vốn điều lệ đến hết năm 2019, năm 2020 bán tiếp phần vốn nhà nước còn nắm giữ tại doanh nghiệp này xuống dưới 50% vốn điều lệ. Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là 822 nghìn cổ phần, chiếm 0,183% vốn điều lệ; 135 triệu cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược, chiếm 30% vốn điều lệ; 84,768 triệu cổ phần bán đấu giá công khai, chiếm 18,82% vốn điều lệ.

Thủ tướng ủy quyền Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định mức giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần lần đầu theo quy định của pháp luật, điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ khi không bán được cho các nhà đầu tư theo phương án được Thủ tướng phê duyệt.

Tổng công ty Sông Đà có vốn điều lệ 4.500 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực tổng thầu xây lắp và EPC; sản xuất kinh doanh điện và kinh doanh nhà, đô thị.

Hoàng Việt