Cơ hội điều chỉnh chính sách hạn hẹp, lãi suất có thể tăng nhẹ.

Tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa - thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính - tiền tệ quốc gia nhận định tới đây lãi suất có thể sẽ còn tăng nhẹ, dù vậy sẽ không quá ảnh hưởng đến nền kinh tế nói chung. 


FBNC