Cienco 60 làm ăn bết bát, DATC vẫn kỳ vọng bán CP giá tốt

(BĐT) - Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) vừa thông báo bán cổ phần tại Công ty CP Công trình giao thông 60 (Cienco 60). Đáng chú ý, mặc dù kết quả kinh doanh không mấy khả quan trong hai năm gần đây, ông lớn ngành buôn bán nợ DATC vẫn đưa ra giá khởi điểm đấu giá CP Cienco 60 trên mệnh giá.
DATC bán 93,51% vốn điều lệ đang lưu hành của Cienco 60 với giá khởi điểm 10.800 đồng/CP
DATC bán 93,51% vốn điều lệ đang lưu hành của Cienco 60 với giá khởi điểm 10.800 đồng/CP

Theo thông báo bán đấu giá, DATC bán 93,51% vốn điều lệ đang lưu hành của Cienco 60, tương ứng 4,52 triệu CP với giá khởi điểm là 10.800 đồng/CP. Cienco 60 có địa chỉ tại số 20C đường Trần Hưng Đạo, Phường 7, Quận 5, TP.HCM, hoạt động chính trong các lĩnh vực sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao; xây dựng nhà các loại; xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng; hoàn thiện công trình xây dựng... Vốn điều lệ của Công ty là 50 tỷ đồng, tuy nhiên vốn thực góp chỉ là 48,3 tỷ đồng.

Bản công bố thông tin của Cienco 60 vẽ lên bức tranh kinh doanh ảm đạm của doanh nghiệp này. Cụ thể, so với 2015, tổng tài sản của Công ty năm 2016 giảm tới 31% (từ hơn 61,1 tỷ đồng xuống còn 41,9 tỷ đồng), doanh thu giảm 91% (từ mức 33 tỷ đồng xuống còn 2,8 tỷ đồng); lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh giảm 4.290% (từ mức lãi 415 triệu đồng xuống âm 17,4 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế giảm 3.336% (từ mức lãi 520 triệu đồng giảm xuống còn 16,8 tỷ đồng), lợi nhuận sau thuế giảm 4.249% (từ mức lãi 406 triệu đồng giảm xuống âm 16,8 tỷ đồng). Về kế hoạch kinh doanh năm 2017, đến thời điểm này Cienco 60 vẫn chưa tổ chức ĐHĐCĐ nên vẫn chưa có các con số cụ thể.

So với 2015, năm 2016, tổng tài sản của Công ty giảm tới 31% (từ hơn 61,1 tỷ đồng xuống còn 41,9 tỷ đồng), doanh thu giảm 91% (từ mức 33 tỷ đồng xuống còn 2,8 tỷ đồng); lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh giảm 4.290 %.
Đáng chú ý, trong 2 năm liên tiếp, kiểm toán độc lập đều đưa ra các ý kiến ngoại trừ. Cụ thể tại báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015, Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS) nêu 3 nội dung làm cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ. Một là, Công ty thực hiện ghi nhận giá vốn ước tính theo doanh thu thực tế đã ghi nhận trong năm từ chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (TK 154). Tuy nhiên, việc kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí thực tế phát sinh cho từng công trình Công ty chưa thực hiện do các công trình nằm ở nhiều địa phương khác nhau. Với những tài liệu tại thời điểm kiểm toán, AASCS không thể ước tính được giá vốn cũng như số dư về chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (TK 154) của đơn vị. Số liệu về giá vốn và chi phí sản xuất kinh doanh dở dang AASCS ghi nhận theo số liệu phát sinh trên sổ kế toán của đơn vị cung cấp. Hai là, Công ty chưa phân loại, đối chiếu, đánh giá để lập dự phòng cho các khoản công nợ phải thu, số liệu về các khoản công nợ phải thu, phải trả AASCS ghi nhận theo đúng với số liệu của đơn vị. Ba là, đối với khoản lợi thế kinh doanh Công ty cũng chưa thực hiện phân bổ vào chi phí kinh doanh, khoản mục này AASCS cũng ghi nhận theo đúng với số dư liệu của đơn vị.

Tại báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016, Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA Hà Nội) nêu rõ, do không thể tham gia chứng kiến công việc kiểm kê hàng tồn kho và tài sản cố định của Công ty tại thời điểm 31/1/2016, nên CPA Hà Nội không đưa ra ý kiến về tính hiện hữu của các khoản mục này cũng như ảnh hưởng của chúng trong Báo cáo tài chính của Công ty.

Theo tìm hiểu của Báo Đấu thầu, mức giá khởi điểm 10.800 đồng/CP được đưa ra trên cơ sở định giá của đơn vị chuyên ngành về định giá. Cụ thể, Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt đã ban hành Chứng thư thẩm định giá số 03/BCTĐG ngày 1/11/2016, Nghị quyết số 86/NQ-HĐTV ngày 29/11/2016 của Hội đồng thành viên DATC phê duyệt phương án thoái vốn cổ phần tại Cienco 60.

Trâm Anh