Chi trả nợ hơn 203 nghìn tỷ đồng trong 9 tháng năm 2017

(BĐT) - Theo số liệu từ Bộ Tài chính, 9 tháng đầu năm đã ký kết 25 hiệp định vay với tổng trị giá quy đổi khoảng 2,418 tỷ USD, tương đương 54,2 nghìn tỷ đồng.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Trong tháng 9/2017, tổng trị giá vốn vay ODA, vay ưu đãi đã giải ngân đạt 5.600 tỷ đồng. Lũy kế đến 25/9/2017, tổng trị giá giải ngân ước đạt 46.056 tỷ đồng, bằng 47% kế hoạch cả năm (98.760 tỷ đồng).

Về công tác trả nợ nước ngoài, Bộ Tài chính cho biết, trong tháng 9/2017, tổng trị giá trả nợ của Chính phủ là 10.533 tỷ đồng. Lũy kế đến 25/9/2017, tổng trị giá chi trả nợ là 203.639 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là chi trả nợ trong nước (172.235 tỷ đồng).           

Việt Thắng