Chỉ tra cứu thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế qua đầu số 8079

(BĐT) - Kể từ ngày 1/8/2019, các cá nhân, đơn vị chỉ dùng đầu số 8079 để nhắn tin tra cứu thông tin về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), thay cho đầu số 8179.
Chỉ tra cứu thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế qua đầu số 8079

Đây là thông tin mới nhất từ Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc BHXH Việt Nam tại Công văn số 815/CNTT-PM.

Theo đó, khi tra cứu thông tin BHXH, BHYT về thời gian tham gia BHXH, các cá nhân, đơn vị thực hiện bằng cú pháp: BH QT (mã số BHXH) gửi 8079. Khi tra cứu hồ sơ đã nộp và tình trạng hồ sơ, các cá nhân, đơn vị thực hiện bằng cú pháp: BH HS (mã hồ sơ). Khi tra cứu hồ sơ thời hạn sử dung thẻ BHYT, các cá nhân, đơn vị thực hiện bằng cú pháp: BH THE (mã thẻ BHYT). Khi tra cứu thời gian tham gia BHXH theo năm, các cá nhân, đơn vị thực hiện bằng cú pháp: BH QT (mã số BHXH) (từ năm) (đến năm). Khi tra cứu thời gian tham gia BHXH theo khoảng thời gian, các cá nhân, đơn vị thực hiện bằng cú pháp: BH QT (mã số BHXH) (từ tháng – năm) (đến tháng – năm).

Công văn số 815/CNTT-PM nêu rõ, trường hợp người dân gửi tin nhắn tra cứu tới đầu số 8179, thì sẽ nhận được tin nhắn hướng dẫn tra cứu tới đầu số 8079. Khi triển khai, các tin nhắn sẽ được chuyển sang dạng tin nhắn tiếng Việt không dấu.

Mục tiêu của việc thay đổi đầu số, theo Trung tâm Công nghệ thông tin, là để giảm chi phí tra cứu cho cá nhân/đơn vị khi tự tra cứu thông tin. Đầu số tra cứu 8079 có mức phí dịch vụ là 1.000 đồng/tin nhắn. Trước đó, cá nhân, đơn vị tự tra cứu thông tin về BHXH, BHYT theo đầu số 8179, phí dịch vụ tra cứu theo thông báo của đơn vị cung cấp dịch vụ là 1.500 đồng/tin nhắn.

Trung tâm Công nghệ thông tin đã triển khai Hệ thống Tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan BHXH chính thức từ ngày 3/4/2019.

Lê Xuân