Cân đối ngân sách nhà nước 2018 sẽ đảm bảo mục tiêu

(BĐT) - Theo Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia (GSTCQG), quý I/2018, thu ngân sách nhà nước (NSNN) đạt 308,5 nghìn tỷ đồng (bằng 23,4% dự toán), chi NSNN đạt 290 nghìn tỷ đồng (bằng 19% dự toán), do đó ngân sách thặng dư 18,5 nghìn tỷ đồng. 
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Dự kiến, cân đối NSNN năm 2018 sẽ đảm bảo mục tiêu (bội chi NSNN ở mức 3,7% GDP) do hoạt động sản xuất kinh doanh tăng trưởng khá, giá dầu duy trì ở mức cao.

Ủy ban GSTCQG cũng dự báo đến cuối năm 2018, nợ công/GDP ước khoảng 61,4%, trong đó nợ chính phủ khoảng 51,9% GDP, nằm trong giới hạn Quốc hội cho phép.

Minh Thư