Các tổ chức tín dụng lạc quan về kết quả kinh doanh

(BĐT) - Kết quả tổng hợp cuộc điều tra mới nhất về xu hướng kinh doanh của các tổ chức tín dụng (TCTD) do Ngân hàng Nhà nước tiến hành cho thấy, 64% TCTD nhận định tình hình kinh doanh trong quý II/2017 có sự cải thiện tốt và rõ nét hơn so với quý I/2017.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Chỉ số cân bằng đang trong xu hướng tăng (38% trong quý II/2017 so với mức 31% cuối quý I/2017).

Đối với hoạt động vốn và tín dụng, các TCTD kỳ vọng huy động vốn toàn hệ thống tăng trưởng bình quân 4,72% trong quý III/2017 và tăng trưởng 16,02% năm 2017. Dư nợ tín dụng toàn hệ thống được kỳ vọng tăng trưởng bình quân 5,09% trong quý III/2017 và tăng trưởng 16,33% tính đến cuối năm 2017 so với cuối năm 2016.              

Trần Kiên