Bội chi NSNN tiếp tục duy trì ở mức thấp

(BĐT) - Theo số liệu của Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, lũy kế đến 15/11, bội chi ngân sách nhà nước (NSNN) ước đạt 37,3% kế hoạch (thấp hơn so với cùng kỳ năm 2016 và 2015 là: 67,7% và 68,5%), tương đương 1,33% GDP, do thu và chi NSNN đều đạt chậm hơn so với tiến độ bình quân dự toán.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Cụ thể, tổng thu NSNN ước đạt 999,12 nghìn tỷ đồng, bằng 82,4% dự toán; tổng chi NSNN ước đạt 1.065,7 tỷ đồng, chỉ bằng 76,6% dự toán. Thu chi NSNN đạt chậm do thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong thu nội địa và chi đầu tư xây dựng cơ bản đều thấp. Tiến độ thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh mới đạt 69,9% dự toán; trong khi tiến độ chi đầu tư xây dựng cơ bản chỉ bằng 56,2%, thấp hơn nhiều so mức 65,8% và 73,2% của cùng kỳ năm 2016 và 2015.     

Hoàng Việt