Bình Định cưỡng chế thu hồi 564 tỷ đồng tiền nợ thuế

(BĐT) - Cục Thuế Bình Định cho biết, đến tháng 9/2019, đơn vị đã áp dụng biện pháp cưỡng chế với 1.156 doanh nghiệp có số thuế nợ 564,2 tỷ đồng. Trong đó, áp dụng cưỡng chế trích tài khoản ngân hàng 455 doanh nghiệp với số thuế nợ 160,6 tỷ đồng; thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng 664 doanh nghiệp với số thuế nợ 401,6 tỷ đồng; kê biên tài sản 21 doanh nghiệp với số thuế nợ 537 triệu đồng và đề nghị rút giấy phép đăng ký kinh doanh của 16 doanh nghiệp với số thuế nợ 1,5 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa: Tường Lâm
Ảnh chỉ mang tính minh họa: Tường Lâm

Đồng thời, cơ quan này đã thực hiện công khai trên website Cục Thuế danh sách 398 doanh nghiệp và cá nhân nợ thuế trên 100 triệu đồng, với tổng số thuế nợ 486 tỷ đồng.

Cục Thuế Bình Định cho biết, tình hình nợ thuế trên địa bàn có diễn biến gia tăng. Cụ thể, đến 31/8/2019, tổng nợ thuế cơ quan thuế đang quản lý là 1.290 tỷ đồng, tăng 22% so với tổng nợ tại thời điểm 31/12/2018.

 

Hoàng Việt