Bầu Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2019 - 2020

(BĐT) - Tiếp tục chương trình Hội nghị Ban chấp hành Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN (ASSA) 36 tổ chức tại Brunei, ngày 18/9, đại diện các tổ chức thành viên cùng trao đổi, đánh giá những kết quả đạt được nhiệm kỳ vừa qua, xây dựng phương hướng nhiệm kỳ tiếp theo.
Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2018 - 2019, Thứ trưởng, Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh điều hành Hội nghị
Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2018 - 2019, Thứ trưởng, Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh điều hành Hội nghị

Dưới sự chủ trì, điều hành của bà Nguyễn Thị Minh - Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2018 - 2019, ông Đào Việt Ánh - Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, Tổng thư ký ASSA, Hội nghị đã rà soát việc thực hiện Kế hoạch hành động ASSA nhiệm kỳ 2018 - 2019, khẳng định vai trò điều phối, tổ chức của BHXH Việt Nam.

Hội nghị đã cho ý kiến biểu quyết kết nạp thành viên mới là Quỹ Tiết kiệm quốc gia Thái Lan (NSF). Đây là một tổ chức hoạt động trong lĩnh vực an sinh xã hội (ASXH) dành cho người lao động chưa được tham gia BHXH bắt buộc (tiết kiệm tuổi già), là tổ chức chính phủ, một bộ phận của hệ thống ASXH quốc gia Thái Lan.

Bầu Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2019 - 2020 - ảnh 1
Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2018 - 2019, Thứ trưởng, Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh chuyển giao chức Chủ tịch ASSA cho đại diện Quỹ tín thác cho người lao động Brunei
Các đại biểu đã tiến hành bầu Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2019 - 2020 là bà Hajah Chairani Binti Haji Sulaiman, Quyền Tổng giám đốc điều hành Quỹ tín thác cho người lao động Brunei - ETF; Phó Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2019 - 2020 là ông Ouk Samvithyea, Giám đốc điều hành Quỹ ASXH quốc gia Campuchia - NSSF.

Trong nhiệm kỳ 2019-2020, các tổ chức thành viên ASSA thống nhất sẽ triển khai các biện pháp nhằm tiếp tục tăng cường liên kết và hợp tác chặt chẽ; nỗ lực và quyết tâm chung hướng tới xây dựng một cộng đồng an sinh xã hội ASEAN đồng thuận và phát triển vì lợi ích của người dân, ổn định và phát triển thịnh vượng của khu vực.

Bầu Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2019 - 2020 - ảnh 2
Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2018 - 2019, Thứ trưởng, Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh tặng hoa chúc mừng Phó Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2019 - 2020

Ngọc Minh