9 tháng, ngành BHXH thực hiện thanh, kiểm tra hơn 13.600 đơn vị

(BĐT) - Tính đến hết tháng 9/2018, ngành bảo hiểm xã hội (BHXH) đã thực hiện thanh tra chuyên ngành, thanh tra liên ngành và kiểm tra tại 13.640 đơn vị. Trong đó, thanh tra chuyên ngành tại 4.959 đơn vị, thanh tra liên ngành tại 3.123 đơn vị, kiểm tra tại 5.558 đơn vị.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Qua công tác thanh tra, kiểm tra, ngành BHXH đã phát hiện 27.678 lao động thuộc đối tượng phải tham gia nhưng chưa tham gia hoặc đóng thiếu thời gian tham gia BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế với số tiền phải truy đóng là 79,82 tỷ đồng. Tổng số tiền các đơn vị được thanh tra, kiểm tra nợ trước khi có quyết định thanh tra, kiểm tra là 2.088 tỷ đồng; số tiền nợ đóng các đơn vị đã nộp trong và sau thời gian thanh tra là 1.127 tỷ đồng.          

Hoàng Minh