9 tháng, Kho bạc Nhà nước từ chối thanh toán 56 tỷ đồng

(BĐT) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, thông qua công tác kiểm soát chi, trong 9 tháng đầu năm 2018, toàn hệ thống đã từ chối thanh toán 56 tỷ đồng, bao gồm cả chi thường xuyên và chi đầu tư.
Ảnh  minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể, lũy kế 9 tháng, vốn đã giải ngân thuộc kế hoạch năm 2018 qua KBNN dự kiến là 207.350,6 tỷ đồng, đạt 54,1% kế hoạch. Thông qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, hệ thống KBNN từ chối thanh toán ước đạt 38,5 tỷ đồng. Số tiền từ chối này do chủ đầu tư đề nghị thanh toán khối lượng phát sinh chưa được phê duyệt và một số khoản chi chưa đủ hồ sơ theo quy định.

Toàn hệ thống KBNN đã phát hiện khoảng 8.950 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định. Với các khoản chi này, các đơn vị KBNN đã yêu cầu đơn vị sử dụng ngân sách bổ sung các thủ tục cần thiết và số tiền thực từ chối thanh toán là 17,5 tỷ đồng.     

Xuân Yến