9 tháng, Bảo hiểm Xã hội chi hơn 226.000 tỷ đồng

(BĐT) - Theo Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam, trong 9 tháng đầu năm 2018, toàn ngành BHXH thực hiện chi BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 226.668 tỷ đồng, đạt 77% kế hoạch cả năm.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Trong đó, chi BHXH từ nguồn ngân sách nhà nước là 33.858 tỷ đồng; chi BHXH từ nguồn quỹ BHXH 114.065 tỷ đồng; Chi BHTN 6.699 tỷ đồng; Chi BHYT 72.045 tỷ đồng.

Riêng BHYT, trong 9 tháng, cả nước có khoảng 130,3 triệu lượt người khám chữa bệnh (KCB) BHYT.

9 tháng đầu năm, toàn ngành BHXH đã giải quyết 92.029 người hưởng BHXH hàng tháng, giảm 7,2% so với cùng kỳ 2017. Tại thời điểm tháng 9/2018, có gần 3,1 triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng. Ngoại trừ chi trả kinh phí hỗ trợ học nghề là giảm 27% so với cùng kỳ năm 2017 (cho 20.378 người), thì các chỉ số còn lại đều tăng. Chẳng hạn như giải quyết 612.506 người hưởng trợ cấp 1 lần (tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2017); Giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe cho 7.500.653 lượt người (tăng 13% so với cùng kỳ 2017); chi trả trợ cấp thất nghiệp cho 412.473 người (tăng 24,6% so với cùng kỳ 2017).

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, trong 9 tháng đầu năm nay, cả nước có 14,34 triệu người tham gia BHXH, trong đó có 14,1 triệu người tham gia BHXH bắt buộc, đạt 96,2% kế hoạch năm; 246.000 người tham gia BHXH tự nguyện (đạt 74,3%). Tham gia BHTN có 12,04 triệu người (đạt 93,5% kế hoạch năm). Tham gia BHYT có 82,05 triệu người (đạt tỷ lệ bao phủ 87,4% dân số, tương ứng với 85,2% so với chỉ tiêu).

Tổng số tiền thu được từ BHXH, BHYT, BHTN là 232.126 tỷ đồng, đạt 70,35% kế hoạch cả năm. Trong đó, thu BHXH là 156.254 tỷ đồng; thu BHTN 11.098 tỷ đồng; thu BHYT là 64.293 tỷ đồng; thu lãi chậm đóng là 481 tỷ đồng.

Bích Thủy