70% DNNVV chưa tiếp cận được vốn tín dụng

(BĐT) - Chiều ngày 21/9, Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia đã tổ chức Hội thảo “Nâng cao hiệu quả của các quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV)”.
Tính đến tháng 6/2017, dư nợ tín dụng của các DNNVV chiếm gần 22% dư nợ của nền kinh tế. Ảnh: Nhã Chi
Tính đến tháng 6/2017, dư nợ tín dụng của các DNNVV chiếm gần 22% dư nợ của nền kinh tế. Ảnh: Nhã Chi

Theo số liệu được công bố tại Hội thảo, tính đến tháng 6/2017, dư nợ tín dụng đối với các DNNVV đạt 1,3 triệu tỷ đồng, chiếm gần 22% dư nợ đối với nền kinh tế, với gần 200.000 khách hàng còn dư nợ tại các tổ chức tín dụng. Có khoảng 70% DNNVV chưa tiếp cận được vốn tín dụng.

Tính đến ngày 30/6/2016, cả nước có 27 Quỹ bảo lãnh tín dụng (BLTD) với tổng số vốn điều lệ thực có của các quỹ ước khoảng 1.462 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước cấp là 1.318,4 tỷ đồng, vốn góp của các tổ chức, cá nhân theo quy định là 143,6 tỷ đồng. Lũy kế doanh số bảo lãnh của các quỹ BLTD từ năm 2002 đến 30/6/2016 ước khoảng trên 4.161 tỷ đồng. Tổng số tiền các quỹ BLTD đã phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ thay cho DNNVV ước khoảng 361 tỷ đồng.

Theo đánh giá, Quỹ BLTD đã tạo điều kiện cho các DNNVV tiếp cận nguồn vốn vay của các tổ chức tín dụng, có vốn duy trì, mở rộng, phát triển sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, hiệu quả hoạt động của các quỹ BLTD cho DNNVV cũng như hoạt động bảo lãnh của Ngân hàng Phát triển chưa được đánh giá cao, còn kém hiệu quả. Từ thực tế này, tại Hội thảo, các chuyên gia đã kiến nghị nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả của các quỹ BLTD cho DNNVV.

Hoàng Việt