7 tháng, giải ngân vốn vay nước ngoài hơn 1,22 tỷ USD

(BĐT) - Bộ Tài chính cho biết, từ đầu năm đến ngày 20/7, giải ngân nguồn vốn ODA và vay ưu đãi nước ngoài đạt hơn 1,226 tỷ USD, tương đương khoảng 28.282 tỷ đồng. Cũng trong 7 tháng đầu năm 2019, có 3 hiệp định vay vốn nước ngoài với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã được ký kết với trị giá khoảng 333,4 triệu USD.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Cùng thời điểm, số tiền trả nợ của Chính phủ khoảng 194.612 tỷ đồng, trong đó trả nợ trong nước khoảng 164.491 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài khoảng 30.121 tỷ đồng (trong đó nghĩa vụ trả nợ cấp phát khoảng 17.293 tỷ đồng, cho vay lại khoảng 12.828 tỷ đồng).

7 tháng qua, Chính phủ không cấp mới bảo lãnh chính phủ cho các dự án vay vốn trong nước.        

Hoàng Oanh