5 tháng, thu ngân sách nhà nước đạt hơn 628 nghìn tỷ đồng

(BĐT) - Bộ Tài chính cho biết, thu cân đối ngân sách nhà nước (NSNN) tháng 5 ước đạt 110,2 nghìn tỷ đồng, nâng số thu 5 tháng lên mức 628,1 nghìn tỷ đồng, bằng 44,5% dự toán, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2018.
Cân đối ngân sách nhà nước 5 tháng đầu năm 2019 thặng dư gần 78 nghìn tỷ đồng. Ảnh: Tường Lâm
Cân đối ngân sách nhà nước 5 tháng đầu năm 2019 thặng dư gần 78 nghìn tỷ đồng. Ảnh: Tường Lâm

Trong đó, thu nội địa tháng 5 ước đạt 81,9 nghìn tỷ đồng, thấp hơn khoảng 29,7 nghìn tỷ đồng so tháng trước. Lũy kế 5 tháng đạt 506,9 nghìn tỷ đồng, bằng 43,2% dự toán, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2018.

Thu từ dầu thô trong tháng 5 ước đạt 5,1 nghìn tỷ đồng, tăng 520 tỷ đồng so với  tháng trước. Lũy kế 5 tháng ước đạt 23,39 nghìn tỷ đồng, bằng 52,4% dự toán, giảm 2,4% so với cùng kỳ năm 2018.

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tháng 5 ước đạt 23,1 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 5 tháng ước đạt 97 nghìn tỷ đồng, bằng 51,3% dự toán, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm 2018. Số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu có được trên cơ sở tổng số thu thuế ước đạt 146,7 nghìn tỷ đồng, bằng 48,8% dự toán, tăng 20,5% so với cùng kỳ năm 2018; hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ khoảng 49,7 nghìn tỷ đồng, bằng 44,7% dự toán.

Về chi ngân sách, tổng chi NSNN tháng 5 ước đạt 120,7 nghìn tỷ đồng; lũy kế 5 tháng đạt 550,2 nghìn tỷ đồng, bằng 33,7% dự toán, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 94,1 nghìn tỷ đồng, bằng 21,9% dự toán; chi trả nợ lãi đạt 51,56 nghìn tỷ đồng, bằng 41,3% dự toán, tăng 1,7%; chi thường xuyên đạt 401,6 nghìn tỷ đồng, bằng 40,2% dự toán, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2018.

Như vậy, do tiến độ chi thấp hơn tiến độ thu ngân sách nên cân đối NSNN 5 tháng đầu năm 2019 thặng dư gần 78 nghìn tỷ đồng.    

Lê Hường